Akdeniz Üniversitesi

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

GENEL BİLGİLER


Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bolumu, 1998 yılında Yüksek Öğrenim Kurulu'nun 3 Mart 1998 tarih ve 3996 sayılı kararı ile kurulmuştur. Bölümümüze 2001-2002 eğitim öğretim yılından beri öğrenci alınmaktadır. Sosyoloji bolumu, öğrencilere, toplum ve toplumsal yapı konularında bilimsel bilgileri aktararak bu alanda bilimsel araştırma ve uygulama becerisi kazandırarak, çeşitli kurumların gereksinme duyduğu, çağdaş üniversite düzeyinde sosyolojik bilgilere sahip insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Lisans düzeyinde eğitim verecek olan bolum, dört anabilim dalından oluşmaktadır. Bunlar: Genel Sosyoloji ve Metodoloji , Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji ve Sosyometri anabilim dalıdır. Bölümden mezun olanlara sosyolog unvanı verilmektedir. Öğrenciler, pedagojik formasyon sertifikası aldıkları takdirde, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki liselerde, özel okullarda ve dershanelerde öğretmen olabilmektedir. Mezunlar, sosyoloji bilgi birikimine ihtiyaç duyulan kamu kurumlarıyla özel girişim alanlarında sosyolog olarak çalışabilmektedir. (Bakanlıklar, YÖK, ÖSYM, TRT, DİE,  DPT, yerel yönetimler, çeşitli şirketler, medya kuruluşları, bankacılık vb. kuruluşlardır). Ayrıca alanlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimi yaparak, çeşitli üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

Sayfa Özeti: Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Anahtar Kelimeler: